B-Ploeg

De kilometers vermeld in het boekje tellen voor iedereen.

Ritten gereden op een zaterdag of tijdens de week buiten clubverband, dus ritten niet vermeld in het programma tellen nooit mee voor het aantal gereden kilometers.

Kopmannen: In het lokaal zullen eerst 4 vrijwilligers worden gevraagd. Indien er meer dan 4 kandidaten zijn, worden de eerste 4 van deze kandidaten aangeduid volgens de alfabetische lijst. De volgende week komen deze 4, indien zij opnieuw kandidaat zijn en er terug meer dan 4 kandidaten zijn, niet in aanmerking om kopman te zijn. Zijn er minder dan 4 vrijwilligers, dan worden deze aangeduid als kopman, aangevuld met de eerstvolgende naam of namen, volgens de alfabetische lijst met het minst aantal kruisjes achter zijn/hun naam. Zijn er geen vrijwilligers, dan worden eveneens de 4 eerstvolgende namen, volgens de alfabetische lijst met het minst aantal kruisjes achter zijn naam, aangeduid. De snelheid wordt opgelegd door de 4 kopmannen. Men heeft het recht het kopmanschap te weigeren.

Geen enkel lid mag de kopmannen voorbij, tenzij op de vooraf bepaalde trajecten.

De kopmannen zijn verantwoordelijk voor de snelheid.

Er wordt iedere rit op een vooraf bepaald traject of tijdens een beklimming “vrij” gegeven. Bij het eindpunt wacht iedereen op de laatste man.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor mensen die een loopje nemen met de verkeersreglementen.

UITRUSTING:
De club vervangt de beschadigde uitrusting, enkel indien gereden wordt in clubverband. Voor uittredende leden: De truien blijven eigendom van de club en worden ingeleverd. De broeken behoren aan de leden, doch indien deze binnen een periode van 3 jaar de club verlaten, wordt € 25,00 aan de clubkas betaald. (om hygiënische redenen niet overdraagbaar).

Bij fietsorganisaties gesteund door Pedaal zal geen verlies van kilometers worden doorgerekend voor het klassement.

Het bestuur behoudt zich het recht toe om leden, welke niet regelmatig (minder dan 5 ritten per seizoen) met de club meerijden en/of zich niet houden aan de (verkeers)reglementen, niet meer in te schrijven voor het volgende seizoen.

Onze leuze blijft : SAMEN UIT, SAMEN THUIS !