C-Ploeg

De kilometers vermeld in het boekje tellen voor iedereen.

Ritten gereden op een zaterdag of tijdens de week buiten clubverband, dus ritten niet vermeld in het programma tellen nooit mee voor het aantal gereden kilometers.

C-leden die af en toe meerijden met de B-club: de kilometers worden geregistreerd door Guido Claeys en/of Christiaan Van Rijsselberghe en tellen mee voor het algemeen totaal in club verreden kilometers.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor mensen die een loopje nemen met de verkeersreglementen.

UITRUSTING:
De club vervangt de beschadigde uitrusting, enkel indien gereden wordt in clubverband. Voor uittredende leden: De truien blijven eigendom van de club en worden ingeleverd. De broeken behoren aan de leden, doch indien deze binnen een periode van 3 jaar de club verlaten, wordt € 25,00 aan de clubkas betaald. (om hygiënische redenen niet overdraagbaar)

Bij fietsorganisaties gesteund door Pedaal zal geen verlies van kilometers worden doorgerekend voor het klassement.

Het bestuur behoudt zich het recht toe om leden, welke niet regelmatig met de club meerijden en/of zich niet houden aan de reglementen, niet meer in te schrijven voor het volgende seizoen.

Het bestuur behoudt zich het recht toe om leden, welke niet regelmatig (minder dan 5 ritten per seizoen) met de club meerijden en/of zich niet houden aan de (verkeers)reglementen, niet meer in te schrijven voor het volgende seizoen.

Onze leuze blijft : SAMEN UIT, SAMEN THUIS !