Download ongevallen aangifte hier.

Wat zijn de verzekerde activiteiten:
De in de speciale en/of bijzondere voorwaarden vermelde activiteiten van de verzekeringsnemer en van zijn aangesloten clubs; zij kunnen zowel in België als in het buitenland plaatsvinden.
Zijn o.a. in de verzekering begrepen voor zover ze door de verzekeringsnemer of door zijn aangesloten clubs georganiseerd worden in het raam van de verzekerde activiteiten: kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, toernooien, voorstellingen, trainingen, demonstraties, oefeningen, verplaatsingen, reizen (verblijf inbegrepen) alsook andere activiteiten (feestmaal, spelen, …) georganiseerd voor de leden van de verzekeringsnemer. Daarenboven blijft de waarborg eveneens verworven aan de verzekerden die actief deelnemen bij de organisatie door de verzekeringsnemer of door zijn aangesloten clubs van allerlei activiteiten waarbij het publiek betrokken wordt zoals bals, fancy-fair, …;

Lees hier de algemene voorwaarden.