ALGEMEEN

-Elektrische fietsen zijn niet toegelaten.
-(Muziek) oordopjes dragen tijdens de ritten is verboden.
-Uit respect voor onze sponsors, vragen wij ook de gesponsorde trui te dragen tijdens de winterritten.
-Leden die de gesponsorde uitrusting en/of de valhelm niet dragen, komen niet in aanmerking voor de klassementen van de dag.
-De club vervangt de beschadigde uitrusting enkel indien gereden werd in clubverband.
-Het bestuur behoudt zich het recht toe om leden, welke niet regelmatig (minder  dan 5 ritten per seizoen) met de club meerijden en/of zich niet houden aan de (verkeers)reglementen, niet meer in te schrijven voor het volgende seizoen, teneinde nieuwe leden een kans te geven.
-Bij fietsorganisaties gesteund door Pedaal zal geen verlies van kilometers worden doorgerekend voor het klassement.

Onze leuze blijft: SAMEN UIT, SAMEN THUIS !”

Lees hier het volledig Reglement
A-PLOEG

Kopmannen:
In het lokaal zullen eerst 4 vrijwilligers worden gevraagd.
Indien er meer dan 4 kandidaten zijn, worden de eerste 4 van deze kandidaten aangeduid volgens de alfabetische lijst.
De volgende week komen deze 4, indien zij opnieuw kandidaat zijn en er terug meer dan 4 kandidaten zijn, niet in aanmerking om kopman te zijn.
Zijn er minder dan 4 vrijwilligers, dan worden deze aangeduid als kopman, aangevuld met de eerstvolgende naam of namen, volgens de alfabetische lijst met het minst aantal kruisjes achter zijn/hun naam.
Zijn er geen vrijwilligers, dan worden eveneens de 4 eerstvolgende namen, volgens de alfabetische lijst met het minst aantal kruisjes achter zijn naam, aangeduid. De snelheid wordt opgelegd door de 4 kopmannen (6 kopmannen bij de Staelensrit en de rit Les Hauts-Les Frasnes-Kruisstraat).
Men heeft het recht het kopmanschap te weigeren, op voorwaarde dat de punten van berg- en/of sprintkampioenschap niet meetellen.

De vier kopmannen krijgen elk 1 punt voor een sprint S(5), 2 punten voor een sprint S(10) en 2 punten voor elke berg.

Geen enkel lid mag de kopmannen voorbij, tenzij op de vooraf bepaalde trajecten.

De kopmannen zijn verantwoordelijk voor de snelheid.

Tijdens de rit:
Er wordt iedere rit op een vooraf bepaald traject of tijdens een beklimming “vrij” gegeven. Bij het eindpunt wacht iedereen op de laatste man.
Is er defect tijdens het vrijgeven op een berg of tijdens een sprint, dan gaat alles door. Na de aankomst wordt er geholpen. De ongelukkige krijgt geen punten. Bij iedereen wordt de laagst genoteerde score niet meegerekend als compensatie voor eventueel defect tijdens een berg of sprint.
Er kan gesprint worden voor 10 punten op de zondagen die in aanmerking komen voor het bergkampioenschap, de rit naar La Houppe, de Zwalmroute, de “Staelens” en enkele andere “zware” ritten. Iedere andere zondag wordt er gesprint voor 5 punten. Voor de aankomst aan het kasteel krijgt men vrijaf na het oversteken van de baan Wetteren-Heusden; aan de E17 is men vrij wanneer men op de parallelle baan met de autostrade komt, in de Breestraat is men vrij vanaf het begin van de Breestraat.

Sprintklassement
Bij gelijke punten op het einde van het seizoen is diegene met de meeste overwinningen de sprintkampioen; bij gelijke overwinningen is diegene met de meeste tweede plaatsen de sprintkampioen, enz.

Bergklassement
Bij gelijke punten op het einde van het seizoen is diegene met de meerste eerste plaatsen de bergkampioen; bij gelijk overwinningen is diegene met de meeste tweede plaatsen de bergkampioen, enz.

Leden die vrijwillig een korter traject hebben afgewerkt nemen niet deel aan sprint- of bergklassement.

A-leden die af en toe meerijden met de B-club:
de kilometers worden geregistreerd door Guido Claeys en/of Hendrik Seghers en tellen mee voor het algemeen totaal in club verreden kilometers. Deze kilometers tellen echter niet mee voor het opmaken van het clubkampioenschap bij de A-ploeg. Wie clubkampioen wil worden moet m.a.w. alle ritten van de A-club meerijden!.

IN GEVAL VAN REGEN :

Het bestuur neemt een beslissing op het werkelijke startuur. De rit gaat door indien er meer dan 15 leden de voorziene rit willen rijden, In geval een rit, met punten te verdienen voor berg en/of sprint, afgelast wordt wegens te hevige regenval voor of tijdens de rit, zullen de leden die aanwezig zijn in het lokaal of deelnemen aan de rit elk 5 punten krijgen per berg die tijdens de rit moest verreden worden en 5 punten voor de sprint S(10) en 2 punten voor de sprint S(5).
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor mensen die een loopje nemen met de verkeersreglementen.

CLUBKAMPIOEN
Men kan clubkampioen worden voor één jaar. Drie verschillende specialiteiten tellen:
SPRINTKLASSEMENT
BERGKLASSEMENT
MEEST AANTAL KILOMETER (LET OP ! aantal verreden kilometers zal voor dubbel meetellen).

VOORBEELD:
Iemand is op de drie specialiteiten eerste. Dan heeft hij 1+1+2 = 4 punten. Iemand is in twee specialiteiten eerste en in de derde is hij derde, dan heeft hij 1+1+6 = 8 punten.
Het lid met de minste punten is clubkampioen. In geval van gelijke punten is het aantal verreden kilometer maatgevend.
Daarna volgt het bergklassement en sprintklassement.
In geval van gelijke punten zal de effectieve uitslag van de laatst in club beklommen berg, de kampioen aanduiden.

!!Wie een vergunning heeft bij een wieler(neven)bond kan niet deelnemen aan de klassementen (club-, berg- en sprintkampioen) van Pedaal !!

B-PLOEG

Kopmannen:
In het lokaal zullen eerst 4 vrijwilligers worden gevraagd.
Indien er meer dan 4 kandidaten zijn, worden de eerste 4 van deze kandidaten aangeduid volgens de alfabetische lijst.
De volgende week komen deze 4, indien zij opnieuw kandidaat zijn en er terug meer dan 4 kandidaten zijn, niet in aanmerking om kopman te zijn.
Zijn er minder dan 4 vrijwilligers, dan worden deze aangeduid als kopman, aangevuld met de eerstvolgende naam of namen, volgens de alfabetische lijst met het minst aantal kruisjes achter zijn/hun naam.
Zijn er geen vrijwilligers, dan worden eveneens de 4 eerstvolgende namen, volgens de alfabetische lijst met het minst aantal kruisjes achter zijn naam, aangeduid. De snelheid wordt opgelegd door de 4 kopmannen. Men heeft het recht het kopmanschap te weigeren.

Geen enkel lid mag de kopmannen voorbij, tenzij op de vooraf bepaalde trajecten.

De kopmannen zijn verantwoordelijk voor de snelheid.

Tijdens enkele ritten wordt er op vooraf bepaalde traject of tijdens een beklimming “vrij” gegeven. Bij het eindpunt wacht iedereen op de laatste man.

B-leden die af en toe meerijden met de A- of C-ploeg:
De kilometers worden geregistreerd door een bestuurslid en tellen mee voor het algemeen totaal in club verreden kilometers

C-PLOEG
C-leden die af en toe meerijden met de A- of B-ploeg:
De kilomters worden geregistreerd door een bestuurslid en tellen mee voor het algemeen totaal in club verreden kilometers.