Stefaan Cornelis
Voorzitter

Danny De Vogelaere
Secretaris

Danny Van De Velde
Penningmeester

Bestuur B-groep

Christiaan Van Rysselbreghe

Frank Michiels

Bestuur C-groep

Veronique Byn

Peter De Vos