Het is met diepe droefheid dat wij het overlijden van Georges Staelens betreuren. Hij heeft ons verlaten op 01 december 2023.

Georges was geliefd en gekoesterd door velen, en zijn afwezigheid zal een grote leegte achterlaten in onze harten.

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 09 december om 10.00 uur in de Sint-Machariuskerk te Laarne.

Hier kunnen familie en vrienden samenkomen om afscheid te nemen en steun te betuigen aan elkaar in deze moeilijke tijd.

Rouwbrief